Michiel Brandes
woonbiologie | locatiemetingen

Privacy- en cookieverklaring Michiel Brandes (woonbiologie)

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 maart 2022.


Beste bezoeker,

Ik heb deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat ik de privacy van alle persoonsgegevens waarmee ik in aanraking kom serieus neem. Om die reden worden de persoonsgegevens die ik van u ontvang zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ik houd mij daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring wil ik u goed informeren over mijn privacy- en cookiebeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met Michiel Brandes: mbrandes@planet.nl.


DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uitvoering van overeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor communicatie tussen u en mij en voor het aan u verzenden van correspondentie. Hiervoor verwerk ik uw naam, telefoonnummer, emailadres en indien nodig uw correspondentie-adres. Deze gegevens bewaar ik zolang als nodig om mijn diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Ik verwijder deze op uw verzoek, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze langer te bewaren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij uw gebruik van mijn website verkrijg ik GEEN bezoekgegevens. Er worden dus geen gegevens gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Er worden ook geen gegevens door mij aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Cookies

Als u mijn website bezoekt worden er GEEN cookies geplaatst op uw computer.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij mij een bestelling plaatst, gebruik ik uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Ik mag uw persoonsgegevens dan aan mijn bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijg ik informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruik ik uw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens.
Deze heb ik nodig vanwege de overeenkomst die ik met u sluit. Ik bewaar deze informatie minimaal zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u mij vragen stellen of een bestelling doen. Hiervoor gebruik ik uw naam en
e-mailadres. Als u online betaalt, dan gebruik ik ook de betalingsgegevens die ik van uw betalingsprovider ontvang. Zie hierover het kopje 'Uitvoering van overeenkomsten'.

Ik gebruik deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Ik bewaar deze informatie totdat ik zeker weet dat u tevreden bent met mijn reactie. Heeft u een bestelling gedaan, dan bewaar ik de informatie totdat de bestelling is afgehandeld en minimaal zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn).

Nieuwsbrief
Ik verstuur geen nieuwsbrieven. Er zijn dus ook geen lijsten van abonnees.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Uw persoonsgegevens geef ik onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als ik dat wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld bij de belastingaangifte of als de politie dat eist).

Social media buttons

Op deze site zijn GEEN knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen.

BEVEILIGING

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen ikzelf toegang heb tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Onder meer met de volgende beveiligingsmaatregelen:

  • toegangscontrole op de computer, gebruik makend van wachtwoorden
  • versleuteling van digitale bestanden;
  • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie
  • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op viambrandes@planet.nl

GEBRUIK VAN COOKIES

Bij een bezoek aan mijn website worden GEEN cookies bij u geplaatst. Websites van derden: deze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik raad u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

KLACHTEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen mijn omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Michiel Brandes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookie-verklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacy- en Cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u een relatie met mijn bedrijf heeft, heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door mij verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u mij verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met mij opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

Michiel Brandes
Kortenhoef

Nederland