Michiel Brandes
woonbiologie | locatiemetingen

Oorzaak en oplossingen bekijken

Laat je niet ontmoedigen door onderstaande opsomming van soorten straling en symptomen. Meestal valt het allemaal wel mee en zijn de oplossingen redelijk eenvoudig. Ik geef praktische tips en adviezen waarmee je jouw binnenklimaat goed kan verbeteren. Misschien herken je bij het lezen van deze pagina meteen al waar je thuis last van hebt.  Dat kan helpen bij het onderzoek.


Elektromagnetische straling van natuurlijke oorsprong

De natuurlijke straling vanuit de aarde en ons zonnestelsel is overal en is onmisbaar voor alle levende organismen op aarde. Soms kunnen aardse velden verstoord worden door geologische processen onder het aardoppervlak. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot wateraders of breuklijnen. Met wichelroedes kan ik dit soort stoorvelden, maar ook krachtvelden in je woning lokaliseren.

Klachten kunnen zijn:

- slecht of onrustig slapen

- het koud hebben

- een ontstemd gevoel hebben

- vermoeidheid, spanning

- kramp in benen, hartkloppingen.

Elektromagnetische straling van niet-natuurlijke oorsprong

Deze kunstmatige vormen van straling zijn afkomstig van alle apparaten en snoeren die aangesloten zijn op een stopcontact en alles wat draadloos werkt.

Er ontstaat daarmee een mix van elektromagnetische, elektrische en magnetische velden. Voorbeelden zijn: mobiele telefoons, dect telefoons, laptops, Ipads, WiFi-modems, radiowekkers, babyfoons, ledlampen, netvoedingsadapters.

Van buitenaf kan straling in een woning komen via hoogspanningsleidingen en zendmasten voor mobiele telefonie (GSM, UMTS, LTE en 5G) of van de buren.

Met frequentie- en veldsterktemeters meet ik het hele spectrum aan niet-natuurlijke straling in je woning. In Nederland worden voor 5G nu nog geen frequenties boven 3,5 Ghz gebruikt. Mijn apparatuur heeft een bereik van 10 Gigahertz.

Klachten bij te hoge en/of langdurige blootstelling kunnen zijn:

- droge en/of geïrriteerde ogen

- oorsuizen, chronische (neus) verkoudheid

- vermoeidheid, hoofdpijn, migraine, stijve nek

- slaapproblemen, concentratie-problemen, gespannenheid/onrust

- geïrriteerdheid, problemen met het korte termijn geheugen

- hyperactiviteit (ADHD/PDDNOS), bloeddrukproblemen,

- huidproblemen en allergieën

Het RIVM meldt ook klachten als hoofd-, spier- en gewrichtspijn, hartritmestoringen, huidproblemen, vermoeidheid en concentratieproblemen


Luchtkwaliteit in huis

Ik meet VOS, HCHO, fijnstof (PM10, PM2.5 en PM1.0) en vocht.

VOS

Onder VOS vallen verschillende vluchtige organische stoffen. Dit zijn stoffen die bij kamer-temperatuur verdampen. Ze kunnen vrijkomen uit allerlei producten die in huis gebruikt worden, zoals latexverf en lakken, beits, terpentine, wasbenzine, lampolie, matrassen, tapijt en isolatiematerialen, schoonmaakmiddelen, cosmetica, luchtverfrissers en bouwmaterialen. Deze stoffen kunnen de luchtwegen irriteren en allergieën veroorzaken.  Bij het gebruik van 3D-printers, kaarsen, wierook en etherische oliën, waarbij VOS kunnen vrijkomen, moet je goed ventileren.

HCHO

Formaldehyde komt voor in huishoudelijke schoonmaak- en reinigingsmiddelen. Ook in vaatwasreinigers, lijmen, sommige plastics en ontsmettingsmiddelen. Formaldehyde is giftig en bewezen kankerverwekkend. Verder kan het ogen, neus en keel irriteren en het kan hoofdpijn en huidirritaties geven.

Fijnstof

In huis ontstaat fijnstof meestal door verbrandingsprocessen. Bijvoorbeeld door bakken, braden of wokken, door wierook, kaarsen of houtstook. Externe bronnen zijn onder andere verkeer en industrie.

Je kan last krijgen van branderige ogen, geïrriteerde keel, hoesten, kortademigheid, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en verergering van astma en COPD. Schade aan longen, hart, nieren en hersenen kunnen ook het gevolg van fijnstof zijn.


Vocht

Vochtige plekken in huis kunnen een haard zijn van microben. Dat kunnen schimmels zijn, maar ook gisten en bacteriën. In de volksmond 'schimmels' genoemd. Je kan er rechtstreeks mee in contact komen via de huid en slijmvliezen, maar ook door het inademen van lucht met besmette deeltjes.

Klachten bij uitwendig contact: jeuk en roodheid van de huid, rode ogen en soms allergische huiduitslag. Klachten bij inademing: neusverstopping, waterige neusloop, keelpijn, heesheid en hoesten. Middenoorontsteking en bronchitis kunnen eveneens een gevolg zijn. Bij langdurig inademen kun je ook last krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn en misselijkheid.

                                        ___________

Norm

Als norm voor de blootstelling aan EMF-straling volg ik de richtlijnen van het Duitse Institut für baubiologie-ibn. De Europese (en Nederlandse) norm voor blootstellings-limieten is afgeleid van de internationale icnirp-norm. Deze limieten liggen volgens vele deskundigen, artsen en wetenschappers wereldwijd veel te hoog. Hoe de Nederlandse overheid denkt over de strengere, door de Duitse overheid geaccepteerde richtlijnen van het IBN laat zich raden: lees vraagtekens bij smb-2015


EMF-landschap

Een artikel met een goed overzicht in getallen van wat er allemaal speelt in het EMF-landSchap. Gepubliceerd door de stichting StraalZelf, ter overhandiging aan de gemeente Leeuwarden voor meer bewustwording van wethouders en de gemeenteraad.

EMF Kaart Nederland is een initiatief dat de blootstelling aan EMF straling in kaart wil brengen per straat in Nederland. Het aantal meetpunten groeit gestaag. Kijk op emfkaart.nl


Voorzorgsbeginsel

De toepassing van het voorzorgsbeginsel, als het gaat over 5G, ligt bij Nederlandse overheid. Maar de gemeenten zijn verantwoordelijk gemaakt voor de uitrol. Gemeenten overzien hun verantwoordelijkheden niet en interpreteren de 5G-belofte vooral subjectief. Ook zijn gemeenten door het kabinet geïnstrueerd om de uitrol van 5G niet te frustreren en te zorgen voor een ongestoorde en snelle uitrol.

Geheugen opfrisser: het voorzorgsbeginsel houdt in dat de overheid maatregelen kan nemen als er gegronde redenen zijn om te vrezen dat activiteiten negatieve gevolgen kunnen hebben en wetenschappelijke gegevens om een uitvoerige risico-evaluatie mogelijk te maken nog niet beschikbaar zijn. Onderteken daarom Stop5Gnl (Nederlands) en Stop5G.EU (Europees).


naar Kosten 

naar Begin