publicaties

Kortenhoef, 23 januari 2020

 

Michiel Brandes componeert muziek op verzoek van mensen die een moeilijke periode in hun leven doormaken. Hij vangt de trillingen op uit de verhalen en die vormen het leitmotif van de compositie. 

VoorEenzaamheid, dec 2014


Muziek kan een helende werking hebben. Michiel Brandes componeert tegenwoordig behalve filmmuziek ook muziek voor mensen in een moeilijke levenfase.

Vruchtbare Aarde Magazine dec 2009

 

Sinds een aantal jaren heeft Michiel Brandes een uniek specialisme: hij maakt wat hij noemt Levensmuziek voor, of als het kan met mensen die hem daarom vragen. Dat kunnen mensen zijn die overspannen of burn-out zijn, of anderszins op een kruispunt in hun leven staan. Maar ook angstige kinderen en mensen die door ziekte nog maar kort zullen leven. In Brandes' muziek herkennen mensen hun leven, met alles wat daarin hoort.
KRO RADIO Dolce Vita 21 juni 2003 


[...] Levensmuziek kan helpen een onvervuld deel een plek te geven. En oog in oog met het geleefde leven te kunnen gaan staan. Zo groeit de mogelijkheid te vergeven. Jezelf en anderen.

publikatie ivm symp. stichting EKR maart 2004


[...] De cd's van Michiel Brandes zijn niet te koop voor het grote publiek. Hij maakt muziek op maat. Levensmuziek, bedoeld om mensen te helpen zich met hun leven te verzoenen. Deze muziek heeft een enorm effect op mensen die overspannen of depressief zijn en op mensen die hun leven moeten gaan loslaten. Wat er in het proces van componeren precies gebeurt weet hij niet. Wel is hem duidelijk dat de muziek die hij maakt niet alleen uit hemzelf komt, maar ook van 'buitenaf'.

Loopbaan, tijdschrift LDC februari 2003

 

[...] de muziek van Michiel Brandes is onvoorspelbaar en houdt zich niet aan regels. Er is geen refrein, geen begin en geen eind ...

Trouw 17 juni 2000


[...] met de muziek van Michiel Brandes hoef je alleen maar te ontvangen.

Trouw 17 juni 2000